Curs de Socorrista Aquàtic Professional

Atenent la normativa de seguretat a les platges, és obligatori acreditar el títol de socorrista d’activitats aquàtiques per poder exercir l’activitat d’explotació d’elements de temporada (lloguer de gandules, servei de quiosc, etc.) en platges on no hi hagi servei municipal de socorrisme, o en horaris o èpoques en què no hi hagi servei. I de manera obligatòria per als concessionaris d’elements aquàtics.

L’Ajuntament de Sant Josep col·labora amb l’organització d’un curs impartit per l’empresa PROMAR en col·laboració amb la Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, per facilitar als interessats l’adquisició del títol mínim necessari per poder exercir la majoria d’aquestes activitats, i que seria vàlid fins a maig de 2020, data màxima per cursar i acreditar el curs de 360 hores que serà necessari a partir d’aleshores.

(Decret 27/2015, de 24 d’abril, de modificació del Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears)