Activitats itinerants

ACTIVITATS ITINERANTS

Són les de entreteniment i oci que es realitzen mitjançant instal·lacions tècniques, aparells, atraccions, circs o similars, que són permanents en el temps però itinerants en l’espai, y que s’ubiquen en diferents emplaçaments, amb una provisionalitat en cadascun d’aquests inferior a tres mesos.

  1. TIPUS D’EXPEDIENTS

    Les activitats es classifiquen en menors i majors.

    Es consideraran activitats itinerants majors les que tinguin elements amb moviment que desplacen als usuaris de l’atracció mitjançant aportació d’energia externa a la persona usuària, així com les activitats circenses.

    Es consideraran activitats itinerants menors les que no siguin majors.

  2. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ
    Declaració responsable d’inici d’activitat itinerant (art. 56 de la llei 7/2013)