Activitats no permanents

ACTIVITATS NO PERMANENTS

Són les que es realitzen de manera puntual a un establiment físic, lloc o recorregut concret i amb una duració predeterminada. En tot cas, la duració del temps serà la imprescindible per a portar a terme l’activitat. Aquestes activitats estan excloses de l’avaluació d’impacte ambiental.

Aquest tipus d’autorització té un caràcter discrecional, singular i puntual i únicament s’autoritzarà per un interès públic amb criteris econòmics i socials.

 1. TIPUS D’EXPEDIENTS
  Les activitats no permanents es classifiquen en menors o majors, en funció d’una sèrie de paràmetres (Títols IV i V de l’Annex I de la llei 7/2013).
   
 2. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ
  En funció de la classificació de l’activitat, es tramitaran els següents procediments:

  1. Activitats no permanents menors (art. 70 de la llei 7/2013)
   Sol·licitud d’autorització
  2. Actividades no permanentes mayores (art. 67 de la ley 7/2013)
   Sol·licitud d’autorització

   

 3. PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIÓ DE TRÀFIC
  L’autorització està destinada a marxes ciclistes amb més de 50 participants, i a proves esportives competitives que es desenvolupin per vies de competència de la comunitat autònoma.
  Sol·licitud d’autorització