Llicències d’autotaxi

Canvi de vehicle d’Autotaxi.

Documentació necessària per a la concessió del permís local de conduir:

  • Instancia degudament emplenada i signada.
  • Aportar la llicència de taxi antiga (del vehicle que es vol canviar).
  • Document nacional d’identitat o permís de treball i residència (n’haurà de presentar original i còpia).
  • Fitxa técnica i permís de circulació del vehicle nou.