Noticias

Comença el curs escolar al primer Centre Concertat d’Educació Especial de Sant Josep

13 setembre, 2017

Amadiba 1

El curs escolar ha començat avui al nou Centre Concertat d’Educació Especial de Sant Josep. Aquesta escola, la primera d’aquestes característiques a l’illa d’Eivissa, la gestiona l’Associació Amadiba, una entitat que fa molts anys que treballa i crea recursos per als boixos i boixes amb discapacitats psíquiques greus. El centre és a les Escoles Velles, que han estat objecte d’una reforma durant els darrers mesos, després que l’Ajuntament de Sant Josep aprovés la seua cessió.

L’escola ha iniciat el curs amb 20 alumnes de diverses edats, entre boixos i boixes i adolescents des d’Eduació Infantil a transició a la vida adulta. Les places són concertades amb el Govern balear i reservades per alumnes amb trastorns de l’espectre autista i multi discapacitats que, per les seues característiques especials, no s’han pogut integrar a centres ordinaris.

Amb la posada en marxa d’aquest nou centre educatiu es posa fi a la situació molt complicada que patien famílies d’Eivissa que tenen boixos i adolescents amb determinades necessitats especials. El més habitual era que s’haguessin de desplaçar a Mallorca per poder assistir a l’única escola especialitzada que existia a Balears, o bé que es quedessin a Eivissa, però sense rebre l’atenció adequada. Alguns fins i tot es quedaven a casa per la manca de recursos adequats.