Noticias

La Policia Local de Sant Josep atura una festa a la zona de Ses Salines

2 novembre, 2018

Ahir al migdia, 5 agents de la Policia Local de Sant Josep acudiren a un local  situat al Parc Natural de ses Salines on s’estava realitzant una macro festa de Halloween en una actuació  programada i  rere ser alertats d’una possible activitat il·legal.

A l’arribada dels agents es pogueren comptabilitzar entre 600 i 800 persones, que assistien a una festa convocada a través del  Facebook  del  local i de la qual  altres xarxes socials n’havien fet difusió.

La festa s’anunciava amb un preu d’entrada de 20 euros i  un gran cartell d’actuacions, al  voltant d’uns 20 Dj’s, i  explícitament com a festa “after” amb un  horari  entre les 2 i  les 18 hores. També es comunicava que una zona d’aparcament propera al  local estaria habilitada de forma gratuïta per als assistents.

Els agents procediren al  precinte de l’equip de música. Així  mateix també es va denunciar l’activitat per no  tenir títol  habilitant (discoteca), per incompliment de la llei d’activitats, exercint una activitat diferent a la de la pròpia llicència, no  disposar de l’assegurança al  lloc de l’activitat, no disposar  d’estudi  acústic ni  limitador (incomplint l’ordenança de remors), a més de l’incompliment de la limitació  d’amenització  musical a l’exterior entre les 00 hores i les 13 hores (ordenança d’horaris) i  trobar-se els extintors caducats.

Aquest mateix local  ja comptava amb un expedient sancionador per haver organitzat sobre les mateixes dates de l’any  passat una activitat similar en les mateixes circumstàncies. En aquella ocasió  també s’imposaren  vàries denúncies per  no  presentar el  títol  habilitant, per no  tenir limitador acústic i  no  disposar de la preceptiva assegurança,  en el  transcurs d’una activitat que va reunir al  voltant de 500 persones i  que va suposar una sanció  de 10.000 euros a la propietat.

Atesa la possible reincidència dels fets els valors de les sancions encara estan  per determinar.