Noticias

L’Ajuntament aprova el nou concurs de platges, donant prioritat als criteris medi ambientals, socials i tècnics

20 febrer, 2018

La junta de govern de Sant Josep ha aprovat el nou Plec econòmic-administratiu per a l’explotació de les instal·lacions de temporada a les platges, pel que està previst que en els pròxims dies es publiqui al BOIB el nou concurs per a l’adjudicació de les hamaques, para-sols i altres elements durant el període 2018-2021.

Aquest nou plec inclou algunes novetats destacables. En primer lloc, s’ha realitzat una reducció significativa en el nombre d’elements -en algunes platges naturals de fins al 50%-, segons les recomanacions de l’Estudi de Capacitat de Càrrega encarregat per l’Ajuntament per a una gestió més sostenible del litoral.

En segon lloc, el nou concurs prioritza els criteris medi ambientals, socials i tècnics -que suposen el 60% de la puntuació del concurs- per sobre dels econòmics, que sumen un 40%. També s’han creat mecanismes per evitar l’acaparament de lots, de manera que cada empresa només podrà concórrer a un màxim de 5. A més a més, es requereix que les empreses i particulars que es presentin al concurs acreditin una experiència prèvia en la gestió d’elements a les platges, de manera que s’evita la concurrència de noves companyies creades expressament per participar al concurs.

Un altre aspecte a destacar és que s’ha endurit el règim sancionador, amb multes de fins al 10% del preu del contracte i amb mecanismes per facilitar la retirada de concessions en cas d’una reiteració d’infraccions molt greus.

Els criteris medi ambientals contemplen mesures com la realització de campanyes de sensibilització entre la població, la neteja de les platges, el subministrament de cendrers reciclables, l’ús de bombetes led de baix consums i el compromís d’aportar un 3% dels sous oferts per a la concessió a ONGs i associacions d’Eivissa que treballen en la defensa del medi ambient.

Pel que fa als aspectes socials, es puntuarà la creació de llocs de feina per a persones amb dificultat d’accés al mercat laboral, com poden ser aturats de llarga durada majors de 45 anys, joves menors de 25 anys, persones amb alguna discapacitat o persones en risc d’exclusió social. També es valorarà una aportació del 3% del total ofert a ONGs i entitats d’interès social i comunitari d’Eivissa.

Respecte als criteris tècnics, donarà punts oferir banys d’accés lliure i gratuït, l’ús d’elements de colors naturals i neutres, que permetin una millor integració en l’entorn i mantenir un 25% dels elements els caps de setmana durant dos mesos més al final o inici de temporada, amb la finalitat de contribuir a la desestacionalització turística.