Noticias

L’Ajuntament augmenta en un 40% la inversió en suport educatiu a les escoles

31 octubre, 2017

L’Ajuntament augmentarà en un 40% el pressupost del servei de suport educatiu a les escoles de Sant Josep durant aquests curs. D’aquesta manera, durant el període 2017/2018 s’invertiran 138.000 euros en aquest programa, enfront dels 95.000 del curs passat. Gràcies a aquesta iniciativa, l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge podrà realitzar activitats extraescolars de suport a tots els CEIPs del municipi. L’any passat es disposava de sis grups a les escoles d’una única línia i de 9 grups a les de doble línia.  Enguany els centres de dues línies passaran a tenir 12 grups d’estudi dirigits per mestres, que ajudaran als alumnes amb més dificultats a aprendre estratègies d’estudi i a intentar assolir el currículum.  Durant els curs 2016/2017, un total de 268 alumnes d’Educació Primària de Sant Josep varen beneficiar-se d’aquest programa.

El curs passat es va decidir estendre aquest servei també al l’Institut d’Educació Secundària de Sant Agustí i l’Algarb, després de constatar els bons resultats obtinguts a Primària, i enguany es manté.

L’objectiu és millorar el rendiment educatiu dels alumnes del centres, tot coordinant l’actuació amb els professionals que treballen a els escoles.  Aquesta iniciativa té quatre eixos vertebradors: l’acollida de l’alumnat nouvingut procedent de zones no catalanoparlants de l’Estat i de l’estranger, el suport a la lectoescriptura i a les matemàtiques, les tècniques d’estudi i el suport a la competència lingüística i matemàtica a la ESO.

El programa va dirigit a tot l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge en les àrees de llengua i matemàtiques, des de P5 a 4art de Primària, a qui una ajuda pot ser suficient per anivellar-se i seguir progressant en l’itinerari educatiu.  En el cas de l’acollida a nouvinguts, el programa s’adreça a boixos i boixes des de P5 fins a 6è de Primària, i es planteja en forma de tallers lúdics per facilitar-los l’aprenentatge de l’idioma i l’entorn cultural i natural.  Finalment, el taller de tècniques d’estudi va dirigit a alumnes de 3r cicle de Primària (5è i 6è).