Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep obre en el mes de juny 35 expedients sancionadors per la per vulneració de l’Ordenança de gestió de residus

30 juny, 2017

sancions residus1

La Regidoria de Medi  Ambient de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha obert durant el mes de juny 35 expedients sancionadors per incompliment de l’Ordenança de Gestió  de residus i neteja viària, i l’Ordenança de residus de construcció i demolició. Dels 35 expedients sancionadors, 19 expedients corresponen a empreses i  16 a particulars.  Les sancions,  5 d’elles tipificades com a molt greus estan gravades amb multes de 2.000  i 5.000 euros, 14 dels expedients són per  sancions greus, tipificades amb multes de 900 euros i  16,  per sancions  considerades lleus, oscil·len entre  els 100 i  els 400 euros.

Les sancions imposades són conseqüència de les males pràctiques que, tant empreses com particulars,  s’han acostumat a dur a terme: abocament de cartons fora i  a sobre dels contenidors, restes de poda i  pots de pintura, restes d’obra, així  com l’abandonament de matalassos, aparells elèctrics i  mobiliari. En alguns casos, les sancions també corresponen a l’ús incorrecte dels contenidors. S’han trobat  ampolles i  cables  als contenidors de cartó  o  vidre així  com  restes de productes químics.

Cal destacar, que part d’aquestes sancions corresponen a establiments que tenen la consideració de productors singulars i que per tant han de disposar de contenidors propis per a la gestió dels seus residus. Les sancions s’han imposat per no disposar de contenidors suficients o fer-ne un mal ús, per incorrecta separació de residus o per utilitzar els contenidors públics.

Des de la Regidoria de Medi Ambient  es vol  recordar que a avui  dia és obligatori la separació de residus en fraccions (rebuig, paper, vidre, envasos lleugers) i  insistir en la importància de fer un  bon ús dels contenidors de reciclatge selectiu així  com en la importància dels Punts Verds i  les Deixalleries,  on s’hi poden deixar, sense cost (sempre que no superi unes quantitats determinades), tan grans embalatges com  restes d’obra i  poda, per exemple.  “És molt important crear una consciència ciutadana  respecte a la correcta separació  dels residus domèstics i  que les empreses també siguin respectuoses  i  conscients que és necessari  fer un ús correcte tant dels punts de recollida  com dels horaris” explica Neus Marí, regidora de Medi ambient.

Així  mateix, també es vol informar que la voluntat d’aquest Ajuntament  és que les males pràctiques ambientals  siguin  perseguides, i es sancionarà els infractors, segons detallen les Ordenances Municipals amb multes d’entre 100 i  900 euros per sancions considerades lleus,  de 900 a 45.000 euros per a les qualificades de greus i  d’entre 45.001  fins a 1.750.000 per a les que es considerin molt greus (segons si  s’acullen a l’Ordenança de Gestió  de residus i neteja viària o   a la de residus de construcció i enderroc).

sancions residus2