Noticias

SANT JORDI ENS IMPORTA: Aclariment sobre el PEPCH de Sant Jordi

27 setembre, 2017

Som conscients que la presentació dels Plans Especials de Protecció de l’entorn del nucli de Sant Jordi ha generat inquietud en els ànims de la gent del poble, que es va veure reflectida a la reunió que l’Ajuntament de Sant Josep va convocar el passat dia 20 de setembre i a la que varen assistir la pràctica totalitat dels propietaris i comerciants del poble.

 L’Ajuntament de Sant Josep, el seu Govern, vol posar de manifest la preocupació que té per fer complir les normatives i al mateix temps fer possible la conciliació de la majoria dels interessos de la gent amb els objectius del Pla Especial.

 A tal efecte, volem fer una sèrie d’aclariments per tal de resoldre diverses qüestions al conjunt dels vesins i vesines de Sant Jordi.

 1) La redacció del Pla Especial de Protecció ve donada per l’aprovació l’any 1998 de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears. En aquell moment, els governs que van aprovar la llei no es preocuparen d’aprovar els plans, i és aquesta circumstància la que impedeix que avui en dia es concedeixin llicencies en un radi de 250 metres al voltant de l’església del poble, a més de mantenir-se l’obligatorietat de posar en marxa el Pla de Protecció que ens ocupa.

2) La proposta presentada és un avanç. Aquest no implica que s’hagi aprovat, es tracta de la proposta que els redactors del document han fet arribar a l’Ajuntament, una proposta que aquesta Alcaldia ha volgut compartir amb la ciutadania abans de l’aprovació del  document. La intenció és donar el temps suficient per poder rebre els suggeriments que els vesins i vesines ens vulguin fer arribar i alhora fer possible un intercanvi productiu d’idees abans de l’aprovació. Aquesta és la intenció i és el que farem.

 3) Tractarem d’evitar les expropiacions en la mesura del possible. Així, es plantegen algunes accions d’expropiar petites porcions de terreny, però seguirem estudiant la possibilitat d’evitar-ho.

 4) Les zones verdes són necessàries, però no són gratis. Si efectivament hem de declarar zones verdes al poble, ja que la gestió anterior no va possibilitar tenir-les, haurem de fer-ho compensant els propietaris; bé pagant el preu del sòl urbà, o bé traslladant l’edificabilitat a una altra zona.

 5) No es restaran places d’aparcament al centre del poble. S’ha creat una gran alarma en aquest sentit, però volem deixar clar que no en volem eliminar. Estam segurs que el temps, els projectes, les converses i les solucions aniran arribant per tal que Sant Jordi sigui el poble que tots i totes volem. Per part de l’Ajuntament, si s’ha volgut presentar un avanç és justament per poder escoltar a la gent i plantejar canvis en el document, per tal de tenir una proposta el més consensuada possible.

 6) Però encara volem fer més coses, moltes més, pels jordiers i jordieres. L’Ajuntament està treballant en un estudi de mobilitat que farà més funcional la circulació dins el poble i que millorarà, segur, el trànsit al nucli urbà. Tant és així, que volem emprendre accions i projectes per rellançar el teixit comercial i social i dinamitzar així el poble de Sant Jordi.

Sant Josep de sa Talaia, 27 de setembre de 2017