Exp. 32/15.- Projecte de pavimentació del camí des Raco, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.

7 octubre, 2015

Data publicació: 13.01.16

Publicació formalització contracte exp. 32-15

El termini per a la presentació de proposicions és de 15 dies naturals comptats a partir del seguent al de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 147 de 6 d’octubre de 2015.

Acaba el 21 d’octubre de 2015.

PROJECTE CAMÍ DES RACO

PCAP camí des Racó