Segona convocatòria de concessió d’ajudes de 525,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia, que cursaren estudis universitaris i cicles formatius de grau mitjà i superior durant el curs 2016-2017, a centres de fora de l’illa.

Data de publicació: 19 desembre, 2017

Última modificació: 28 novembre, 2018


bases BOIB català

extracte BOIB català

ANNEX I

ANNEX II

FULL TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA IBAN

Decret nomenament instructor (29/12/17)

Informe 1. Llista sol·licituds que han d’esmenar defectes (6/04/18)

Decret nomenament organ col·legiat (4/05/18)

Informe núm. 2 òrgan instructor. Proposta de resolució provisional (18/05/18)

Certificat resolució definitiva de concessió (5/07/18)