Arxius

PROCÉS INSCRIPCIÓ NOVES PLACES CURSETS NATACIÓ 2019/2020

Preinscripció (des de les 9:00 hores del dilluns 22 de juliol fins les 23:55 hores de dimarts 30 de juliol)

Per accedir directament al formulari d’inscripcció podeu entrar al següent enllaç: https://forms.gle/s7bK1hcbR9jkqzAj6

PLACES DISPONIBLES PER AL CURS 2019/20 (OCTUBRE 2019 – JUNY 2020)

Informaciò cursets natació 2019-20

Sol·licituds i el número que correspon al sorteig que es celebrarà divendres 2 d’agost (31/07/2019)

Adjudicació de les places vacants (02/08/2019)

Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social per a associacions i entitats sense ànim de lucre, any 2018

Bases BOIB

ANNEXOS

Imprès.1 Sol·licitud

Imprès.2 Certificacio representant

Imprès.3 Declaracions

Imprès.4 Declaració altres subvencions

Imprès.5 Autorització per obtenir informació

Imprès.6 Domiciliació bancària

Imprès.7 Certificació persones ateses

Imprès.8 Formulari criteris valoració

Imprès.9 Declaració IVA

Imprès.10 Relació justificants i ingressos

BOIB Extracte de la convocatòria (01/07/2019)

Informe 1 òrgan instructor sol·licituds han d’esmenar defectes (04/11/2019)

INSCRIPCIONS CAMPAMENT D’ART 2019

Campament per a nens i nenes de 9 a 12 anys.

Per a infants nascuts entre l’any 2007 i 2010.

L’objectiu principal d’aquest campament és introduir la creativitat i la imaginació en l’educació, mitjançant activitats artístiques i plàstiques (dibuixos, fotografia, pintura, collage, escultura, teatre…) de manera que s’afavoreixi la capacitat de manifestar el món interior de cada un dels nens amb materials trobats a la natura.

Llegiu atentament la informació i les instruccions abans de realitzar la inscripció al CAMPAMENT D’ART 2019!

CALENDARI
Inici: 8 de juliol
Finalització: 14 de juliol
Lloc: Campament de Cala Jondal
INSCRIPCIONS a partir del 6 de juny

Informació inscripcions

Només 40 places!

 

 

 

 

 

Ban Paralització Obres

SOBRE PARALITZACIÓ D’OBRES PRIVADES DE CONSTRUCCIÓ DURANT L’ESTIU,

DES DE L’1 DE MAIG FINS AL 15 D’OCTUBRE

L’Ordenança municipal que regula la paralització de les obres de construcció que es realitzen en aquest municipi al llarg de la temporada d’estiu (publicada en el BOCAIB núm. 69, de 20 de maig de 1991), delimita el territori del municipi en tres zones d’acord amb la seva proximitat a les zones turístiques i que són les següents:

Zona A: Comprendrà aquella que es troba a 50 m. dels allotjaments hotelers i es prohibiran les obres catalogades de la següent manera:

  • Treballs molestos i d’estructures, des del dia 1 de maig fins al 15 d’octubre.
  • Treballs de tancament de façanes: des del dia 1 de maig fins a l’1 d’octubre.
  • Treballs d’interior: es prohibeixen tot tipus de treballs interiors que suposin la utilització de maquinària i altres que produeixin molèsties a l’exterior.

Zona B: Comprendrà aquella que es troba entre 51 i 300 m. dels allotjaments hotelers es prohibiran les obres catalogades de la següent manera:

  • Treballs molestos i d’estructures, des del dia 1 de maig fins al 15 d’octubre.
  • Treballs de tancament de façanes: des del dia 1 de juny fins a l’1 d’octubre.

Zona C: A la resta de llocs a partir de 300 m. dels allotjaments hotelers no es paralitzaran les obres pel fet de trobar-se fora de zona d’influència turística.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement i se’n faci el compliment.

Sant Josep de sa Talaia,  maig de 2019

Josep Marí Ribas

Alcalde de Sant Josep de sa Talaia

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TÈCNICS/QUES MITJANS/MITJANES DE MEDI AMBIENT, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, GRUP DE CLASSIFICACIÓ A, SUBGRUP A2.

Resolució_Decret d’Alcaldia_Decret de Presidència DECRET 2019-1509 [Decret resolució llista admesos i exclosos, dates prova català i fase d’oposició]

Notificació_Notificació_DECRET 2019-1768 [Decret resolució llista definitiva admesos i exclosos]

Acta 1.- LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA PROVA

Acta de revisió de valoració de mèrits (26/06/2019)

Decret de l’alcaldia (27/06/2019)