Conjunt hidràulic Can Burgos

Conjunt de 9 aljubs a Can Burgos

L’Ajuntament de Sant Josep està impulsant la museïtzació de nou aljubs localitzats a la zona de Can Burgos després de la realització d’excavacions arqueològiques.

Què és un aljub?

L’aljub és un recurs arquitectònic per emmagatzemar aigua. El model tradicional àrab és un recipient totalment o parcialment subterrani, construït o llaurat i cobert per una volta de canó o lleugerament apuntada o en cúpula de casquet, feta de maó. L’aigua acumulada sol procedir de la pluja recollida de les teulades de les cases o de les acollides de l’entorn canalitzades fins a ell. Sol estar construït amb maons units amb argamassa, amb les parets internes recobertes d’una barreja de calç, sorra, òxid de ferro, argila vermella i resina de llentiscle, per impedir filtracions i la putrefacció de l’aigua que conté.

Conjunt Hidràulic de Can Burgos.

El conjunt hidràulic de Can Burgos consta d’una sèrie de nou aljubs, set dels quals presenten una planta rectangular, un té forma de L i el de l’extrem sud-est planta circular. Tots ells estan connectats pels fronts curts a través d’un doble arc superposat. Els aljubs ocupen una superfície lineal de 23,85 m, organitzats en dos filades que formen un angle de 70º entre si. En el seu interior cabrien, aproximadament, unes 64 tones d’aigua.