Unitats d’intervenció

Unitat Intervenció Social Cala de Bou
c/ Es caló s/n
Sant Agustí
Unitat Intervenció Social Sant Jordi
C/ Peix Espasa, 3
Sant Jordi
Unitat Intervenció Social Sant Josep
c/ Consultori,5.
Sant Josep