Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep posa en marxa un programa per dotar de guals reservats per a les farmàcies del municipi per tal de facilitar l’atenció als seus usuaris

13 gener, 2022

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha posat en marxa un programa per tal d’habilitar guals farmacèutics als establiments apotecaris del municipi, sis en total. D’aquesta manera, es vol facilitar l’atenció ràpida dels seus usuaris i garantir un accés ràpid i segur. Arrel de la pandèmia, s’ha valorat per part de l’equip de govern la necessitat de facilitar que la ciutadania pugui ser atesa a les farmàcies, considerades un servei bàsic en les actuals circumstàncies. Al municipi de Sant Josep n’hi ha sis a peu de carrer i una altra situada dins la terminal de l’aeroport. Però al contrari que en altres indrets, aquest municipi es caracteritza per l’àmplia dispersió de la població en zones urbanes disgregades, així que la majoria no arriben a les farmàcies a peu sinó que han de fer servir el vehicle privat.

Davant l’evidència d’aquesta situació, «a petició del propi col·lectiu farmacèutic, s’ha considerat que el més escaient és habilitar places d’estacionament el més prop possible a aquests establiments, que proporcionen un servei imprescindible que hem de facilitar que el puguin prestar amb els mínims entrebancs», ha explicat el tinent d’alcalde Vicent Roselló, que ha recordat que es tracta «d’una iniciativa pionera a la nostra illa».

Es dona la circumstància que totes les apotecaries situades a nuclis poblats se situen a vies urbanes obertes al trànsit i disposen d’espais d’estacionament a la vora. Però aquests aparcaments són de diverses tipologies, alguns són reservats a places de mobilitat reduïda, altres són de carrega i descàrrega de mercaderies i també n’hi ha situades en zona blava d’estacionament regulat -que a Sant Josep és gratuït-, amb el que es constata que no hi ha un criteri urbanístic únic ni cap normativa que reguli i faciliti l’accés als usuaris de forma segura i accessible.

A més dels inconvenients detectats pels usuaris, aquesta situació genera situacions de risc quan els estacionaments propers estan ocupats, com és el cas d’estacionaments en doble fila en segons quins casos de caràcter urgent.

Davant aquesta situació generalitzada, l’Ajuntament es planteja unificar el criteri d’estacionament a l’entorn dels establiments apotecaris per facilitar la compra de medicaments i que aquests reuneixin les condicions d’accessibilitat necessàries. Com a primera mesura, es senyalitzaran per l’ús exclusiu dels clients de farmàcia dos places d’aparcament en la ubicació més propera al comerç, una reservada per a persones amb diversitat funcional i senyalitzada amb l’icona estandaritzada de color blanc sobre fons blau.

Pel que fa a l’altra plaça, aquesta quedarà reservada per a la resta de clients. El temps d’ús d’aquestes places serà el mínim indispensable per a la gestió a realitzar amb un temps màxim indicat a la senyalització corresponent, que serà de 10 minuts. L’horari privatiu d’aquests estacionaments regulats serà el mateix en el que estigui oberta la farmàcia. Aquest ús reservat s’indicarà pintant al terra un senyal de color blanc amb la creu verda.