Noticias

L’Ajuntament de Sant Josep presenta els pressupostos més alts de la seva història, 37,8 milions d’euros, amb un increment del 7% en la inversió prevista en 2020, que puja fins els 7,6 milions d’euros

20 novembre, 2019

L’Ajuntament de Sant Josep ha presentat aquest matí el projecte de pressupostos per a
2020, els més elevats de la seva història, 37.835.223,04 euros que suposen un
increment del 7% en la despesa prevista l’any que ve respecte a la d’enguany. L’alcalde,
Josep Marí Ribas, ha dit d’aquests comptes que “amb elles posem les bases dels
projectes que volem executar al llarg del mandat” alhora que també es manté l’esforç en
les polítiques socials, “a les que es destinen gairebé vint euros de cada cent del
pressupost”.

El regidor d’Hisenda, Pressupostos i Promoció Turística, Vicent Roselló, ha destacat
també que es manté la prioritat en les inversions que suposin una millora de la gestió
integral del cicle de l’aigua. Prova d’això és que en 2020 està previst dedicar més de 1,5
milions d’euros a diverses actuacions en la xarxa d’abastiment, com la que subministra
a sa Caleta, i les Cales de Ponent, a més de millores al sanejament.

Per la seva banda, el tinent de batlle Pere Ribes ha ressaltat el fet que tot i la pujada en
inversions i la millora prevista de molts serveis, “els ciutadans no hauran de pagar més,
perquè es manté la pressió fiscal al municipi”. També ha assenyalat que en molts de
casos, l’equip de govern “manté al tram més baix”.

Els pressupostos de 2020 presenten un augment de la despesa, que posa les bases per
als projectes de mandat amb l’objectiu d’invertir en millors serveis per a les persones.
Aquest compromís es tradueix també en els pressupostos més socials de Sant Josep.
Així, l’àrea de protecció social incrementa el seu pressupost un 10%, fins els 2,4 milions
d’euros, i ja representa el 6,41% de la despesa total.

Val a dir que els impostos directes (IBI, Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de
Vehicles…) generen 14.106.241 euros, un 37,3% dels ingressos totals. L’aportació de
taxes i preus públics puja un 6%, fins els 9.116.648 euros, pels ingressos extraordinaris
de les noves llicències de taxi adjudicades el 2019.

Altres aportacions a caixa són les transferències corrents, que ascendeixen als
7.630.535,29 euros i inclouen les aportacions que permetran executar el Projecte de
millora integral de la Badia de Portmany. També per transferència de capital s’estan
rebent les assignacions que han de permetre acabar el CEIP Ses Planes amb una
última anualitat d’1’3 milions d’euros.

Pel que fa a la despesa, aquesta s’incrementa un 5% en el capítol de personal, que puja
a 9.513.489,25 euros. Aquest increment es deu al procés d’estabilització del planter de
la Policia Local, que permetrà incorporar tres nous agents, a més de la dotzena que
esdevindran fixos. Això a més de nous programes temporals i la creació d’una plaça de
tècnic de RR HH i una nova plaça d’adjunt de premsa.

També el capítol de despesa corrent augmenta, en aquest cas un 10%, fins els
18.167.429 euros, degut a el nou programa de gestió de la neteja viària, la nova
contracte de manteniment de jardins i sanejament; la implantació prevista de la
valorització de la fracció orgànica, la contractació de la redacció del nou PGOU i
l’ampliació del contracte de salvament de platges.

Val a dir, en quant a les transferències corrents, que per primera vegada s’arriba al 0,7
per cent d’aportació al Fons Pitiús de Cooperació. A més dels ajuts assistencials, als
pressupostos de 2020 es fa un esforç en dotar ajudes al lloguer per a joves i en
polítiques actives d’habitatge, fins arribar als 1.695.104 euros, un 2,8% més que al
2019.

En quant a les Inversiones, s’incrementen un 7% fins els 7,7 milions d’euros, la xifra
més alta que han assolit mai. De fet, és un 32% més que la programada en 2015 i un
113% més que al 2011. Un de cada cinc euros de despesa es destinen a aquest capítol,
que a continuació es detalla en les principals actuacions previstes per cada àrea:

Educació:
Finalització del CEIP Ses Planes. 1.457.712,35 euros.

Aigua:
Renovació xarxa d’aigües de sa Caleta: 959.336 euros
Millora xarxa d’abastiment Cales de Ponent: 397.805 euros
Millores xarxa d’abastiment, sanejament i EBARs: 400.000 euros.

Obres de reforma de carrers i urbanitzacions:
Reforç paviment Cala de Bou: 550.000 euros
Reforç ferm carrers de Sant Jordi: 500.000

Instal·lacions municipals:
Ampliació consultori mèdic Cala de Bou: 326.885 euros.
Parc infantil Can Burgos: 300.000 euros
Finalització complex socio-cultural Caló de s’Oli: 302.124,95

Instal·lacions culturals i esportives:
Reforç estructura Can Blau: 150.000 euros.
Finalització Espai Jove de Sant Josep (antics vestuaris del camp de futbol): 126.000 euros Rehabilitació Torre Can Curt: 150.000 euros

Sant Josep de sa Talaia, 20 de novembre de 2019

Pressupostos Sant Josep 2020 reduit