Exp. 09/15: Bases convocatòria per constituir una borsa d’aspirants per proveir, com a funcionaris interins, places vacants de policia local o policies interins de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

La Junta de Govern, en sessió celebrada el 15 de gener de 2015 va aprovar les bases de la convocatòria per constituir una borsa d’aspirants per proveir, com a funcionaris interins, places vacants de policia local o policies interins de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Les mateixes han estat publicades al BOIB nùm. 16 de 31 de gener de 2015.

El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies des de la publicació de les bases al BOIB.

Bases convocatòria.