Exp. 12/2016: Projecte de prolongació xarxa transport i distribució a l’Avinguda Sant Agustí, des de creuere amb C/ Jaen fins dipòsit municipal de Port des Torrent, parròquia de Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia (fase II de la zona III).

Data de publicació: 24 octubre, 2016

Última modificació: 25 gener, 2017


Fecha 25.01.17

Publicació formalització contracte Carrer Jaen

Data 24.10.2016

Aprovació del plec de clàusules administratives per a la contractació de les obres del “Projecte de prolongació de la xarxa de transport i distribució a l’Avinguda Sant agustí, des de creuera amb C/ Jaen fins dipòsit municipal de Port des Torrent, parròquia de Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia (Fase II de la zona III).

BOIB núm. 134 de 22 d’octubre de 2016.

Plec clàusules administratives xarxa transport i distribució C Jaen

Projecte complert

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del segÜent al de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 134 de 22 d’octubre de 2016.

Finalitza el 7 de novembre de 2016.