Exp. 123/17.- Projecte de millores xarxa municipal d’abastament, Actuacions Cala Vedella, Cala Carbó i Cala Tarida, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 2 novembre, 2017


En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 134 de 02 de novembre de 2017 es va publicar anunci d’exposició pública d’aprovació inicial del “Projecte de millores xarxa municipal d’abastament, Actuacions  Cala Vedella, Cala Carbó y Cala Tarida, TM Sant Josep de sa Talaia.”

Es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a comptar des del següent al de la publicació en el BOIB.

Finalitza el 23 de novembre de 2017.

BOIB MILLORES XARXA VEDELLA, CARBÓ, TARIDA

PROJECTE MILLORES XARXA ABASTAMENT