Exp. 123/17. Projecte millores xarxa municipal d’abastament. Actuacions: Cala Vedella, Cala Carbó, Cala Tarida i Cala d’Hort, TM Sant Josep.

Data de publicació: 11 gener, 2018


Anunci 14609 BOIB núm. 5

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte millores xarxa municipal d’abastament. Actuacions: Cala Vedella, Cala Carbó, Cala Tarida i Cala d’Hort, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 5 de 11 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 6 de febrero de 2018.

PROJECTE MILLORES XARXA ABASTAMENT ZONA OEST

pliego obras abierto AIGUA ZONA OEST_firmado