Exp. 140/17. Projecte de substitució i millora del paviment esportiu del camp de futbol de Sant Jordi.

Data de publicació: 8 gener, 2018

Última modificació: 26 gener, 2018


Anunci suspensió procediment publicat el 26 de gener de 2018

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte substitució i millora del paviment esportiu del camp de futbol de Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 3 de 6 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza l’1 de febrer de 2018.

PROYECTO CANVIO DE CESPED

pliego obras abierto paviment futbol St. Jordi_firmado