Exp. 141/17. Projecte de millora de l’explanada exterior de les instal·lacions de tir amb arc d’Es Cubells.

Data de publicació: 8 gener, 2018


Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte millora de l’explanada exterior de les instal·lacions de tir amb arc d’Es Cubells, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 3 de 6 de gener de 2018.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a contar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 1 de febrero de 2018.

PROYECTO MEJORA EXPLANADA TIRO CON ARCO ES CUBELLS

pliego obras abierto esplanada tir amb arc_firmado