Exp. 39/16.- Subministrament d’un vehicle per a la Policial Local de Sant Josep.

Data de publicació: 28.09.16

Aprovació del Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir el procediment obert per a l’adjudicació del “Subministrament d’un vehicle per a la Policia Local de Sant Josep”.

pliego suministro abierto coche policia CAST 2016 – sept (2)

PLIEGO CONDICIONES VEHICULO TODOTERRENO POLICIA 2016 (2)

BOIB NUM. 123 DE 27 DE SETEMBRE DE 2016

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB, núm. 123 de 27 de setembre de 2016.

Acaba el 13 d’octubre de 2016

Data publicació 19 de desembre de 2016

Publicació formalització contracte cotxe Policia Local