Exp. 47/18.- Contracte mixt de serveis i subministrament de instal·lació, manteniment, neteja, retirada i emmagatzematge de l’equipament municipal a les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia

Data de publicació: 26 abril, 2018


En el perfil del contractant de la plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat es publica convocatoria del “Contracte mixt de serveis i subministramente de instal·lació, manteniment, neteja, retirada i emmagatzematge de l’equipament municipal de les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia. Illes Balears.

El termini per a la presentación d’ofertes es de 15 naturals des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant i  finalitza a les 14,00 hores del dia 11 de maig de 2018.

PPT

PCAP