Exp. 49/14: Contractació del servei de suport educatiu a Sant Josep de sa Talaia.

Publicat el 23 d’octubre de 2014 Publicació contracte suport educatiu

Publicat el 9 de setembre de 2014: Acta proposicions economiques suport educatiu

En el Butlletí oficial de les Illes Balears núm. 95 de data 15 de juliol de 2014 es publica la convocatoria licitació contractació “Servei de gestió del programa educatiu a Sant Josep de sa Talaia”.

El termini per a presentació de proposicions finalitza el 30 de juliol de 2014.

Leer más

Plec prescripcions tècniques suport educatiu

Plec clàusules administratives suport educatiu

eer más