Exp. 54/2016.- Projecte pavimentació i enllumenat públic al carrer 15 Port des Torrent, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 9 novembre, 2016

Última modificació: 25 gener, 2017


Data 25.01.17

Publicació formalització contracte carrer 15

Data 09.11.2016

Aprovació del plec de clàusules administratives per a la contractació de le obres del “Projecte pavimentació i enllumenat públic al carrer 15 Port des Torrent, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.”

BOIB núm. 141 de 08 de novembre de 2016

PROJECTE COMPLET CARRER 15 PORT TORRENT

Plec clàusules administratives carrer 15

El termini per a la presentación de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 141 de 08 de novembre de 2016.

Finalitza el 23 de novembre de 2016

Nota Aclaratoria:

Per fer constar que el termini de 15 dies per presentar documentació es comptarà en dies naturals finalitzant el proper dia 23 de novembre de 2016.