Exp. 55/16.- Projecte pavimentació de carrers a Cala Tarida: carrers de la Cirvia, Cala Tarida, Carrer Zamora, Sa Barda i Coralmar, TM Sant Josep de sa Talaia”.

Data de publicació: 7 desembre, 2016

Última modificació: 10 març, 2017


Data 10.03.17

Publicació formalització contracte Carrers Cala Tarida

Data 07.12.16

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte pavimentació de carrers a Cala Tarida: carrers de la Cirvia, Cala Tarida, Carrer Zamora, Sa Barda i Coralmar, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 153 de 6 de desembre de 2016.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 21 de desembre de 2016.

PROJECTE COMPLET

Plec clàusules administratives carrers Cala Tarida_firmado