Expedient 55/2013 “Projecte de pavimentació i enllumenat públic als carrers de Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu a Sant Jordi”

 

CONTRACTE FORMALITZAT EN DATA 30 DE SETEMBRE DE 2013

Enllaç a document de formalització

Anunci de convocatòria de licitació del “Projecte de pavimentació i enllumenat públic als carrers de Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària des Riu a Sant Jordi”

Termini de quinze dies naturals a partir del següent de la publicació de la convocatoria al BOIB.

Enllaç a:

– Publicació BOIB nº 92 de data 2 de juliol de 2013

– Plec de clàusules administratives

– Plec de prescripcions tècniques

– Projecte