Exp. 6/17.- Subministrament d’un vehicle amb grua destinat al servei municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 7 març, 2017


Data 07.03.17

Aprovació del plec de clàusules administratives  i tècniques que han de regir la contractació del subministrament d’un vehicle amb grua destinat al servei municipal de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

BOIB núm. 28 de 7 de març de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 22 de març de 2017.

pliego suministro abierto vehículo con grua_firmado (3)

PLIEGO CONDICIONES TECNIQUES GRUA MUNICIPAL_firmado