Exp. 62/2016: Projecte de condicionament de parades de bus (marquesines) a l’Avinguda Sant Agustí, Cala de Bou, TM Sant Josep.

Data de publicació: 24 octubre, 2016

Última modificació: 19 desembre, 2016


Data publicació: 24.10.16

Aprovació del Plec de clàusules administratives per a la contractació del subministrament del “Projecte de condicionament de parades de bus (marquesines) a l’Avinguda Sant Agustí, Cala de Bou, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 134 de 22 d´octubre de 2016

Plec subministrament marquesines 2016 – octubre_firmado

PROJECTE COMPLET MARQUESINAS

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 134 de 22 d’octubre de 2016.

Finalitza el 7 de novembre de 2016.

Publicació formalització contracte marquesinas