Exp. 63/16: Projecte reforç ferm varis carrers de Cala Vedella: Calvià, l’Estepa, de la Botja, Club Robinson, de l’Alfabeguera i Coll de s’Oratge, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 25 octubre, 2016

Última modificació: 19 desembre, 2016


Data publicació: 25.10.16

Aprovació del Plec de clàusules administratives per a la contractació de les obres del “Projecte reforç ferm varis carrers de Cala Vedella: Calvià, l’Estepa, de la Botja, Club Robinson, de l’Alfabeguera i Coll de s’Oratge, TM Sant Josep de sa Talaia.

BOIB núm. 135 de 25 d’octubre de 2016.

Plec clausules administratives 2016 – octubre (carrers de cala Vedella)_firmado

PROJECTE COMPLET

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 135 de 25 d’octubre de 2016.

Finalitza el 9 de novembre de 2016.

Publicació formalització contracte carrers Cala Vedella