Exp. 66/16.- Projecte de millores en xarxa d’abastament: actuacions Sant Jordi nord, Sa Carroca, Can Bellotera i Can Fita, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 7 desembre, 2016

Última modificació: 18 abril, 2017


Data 18.04.17

Publicació formalització contracte

Data 07.12.16

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació del “Projecte de millores en xarxa d’abastament: actuacions Sant Jordi nord, Sa Carroca, Can Bellotera i Can Fita, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 153 de data 6 de desembre de 2016.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 6 de desembre de 2016.

PROJECTE COMPLET

Plec clàusules administratives Sa Carroca i Sant Jordi nord_firmado