Exp. 67/17.- Contractació servei públic d’atenció a la primera infància de l’escola infantil Cala de Bou, de l’Ajuntament Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 24 juliol, 2017

Última modificació: 24 octubre, 2017


 

Publicació formalització contracte

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació del “Servei públic d’atenció a la primera infancia de l’escola infantil Cala de Bou, de l’Ajuntament  de Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 89 de 22 de juliol de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 7 d’agost de 2017.

Plecs tècnics licitació gestió EI Cala de Bou-17_firmado

Plec clàusules administratives escoleta C.Bou_firmado

Estudi econòmic Cala de Bou 2017