Exp. 67/2013: Projecte ordenació, pavimentació i enllumenat públic d’un tram vorera, carril bici a Cala Tarida, parròquia de Sant Agustí, TM Sant Josep.

Data publicació: 13/04/2015 – PUBLICACIO FORMALITZACIO CONTRACTE

El plazo para presentar proposiciones es de 15 días naturales a contar a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOIB núm. 85 de 21 de junio de 2014. Acaba el 7 de julio 2014.

Pliego cláusulas administrativas Ctra. Cala Tarida

Projecte