Exp. 77/17: Contracte servei gestió programa suport educatiu 2017/2018 a Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 22 agost, 2017

Última modificació: 27 desembre, 2017


Publicació formalització contracte en data 27/12/17

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la contractació del “Servei públic gestió del programa de suport educatiu a Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 102 de 19 d’agost de 2017.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 4 de setembre  de 2017.

Plec clàusules administratives suport educatiu_firmado

PLECS TÈCNICS Suport educatiu17_firmado