Exp. 78/14.- Projecte d’obra de fàbrica per pas al torrent de Sa Font i adequació dels accessos, Sant Jordi, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data publicació: 13.01.16

Publicació formalització contracte exp. 78-14

PROJECTE COMPLET AMB PRESSUPOST

El termini per a la presentació de proposicions és de 15 dies naturals comptats a partir del seguent al de la publicació de l’anunci al BOIB núm. 147 de 6 d’octubre de 2015.

Acaba el 21 d’octubre de 2015.

PROJECTE TORRENT SA FONT

PCAP projecte pas torrent