Exp. 90/17.- Projecte reforç paviment d’un tram de la carretera Cala Tarida, carrer Alatxa i paral·lel a Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 30 novembre, 2017

Última modificació: 12 abril, 2018


Publicació formalització contracte carrer Alatxa

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte de reforç paviment d’un tram de la carretera de Cala Tarida, carrer Alatxa i paral·lel a Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia”.

 

BOIB núm. 146 de 30 de novembre de 2017.

 

El termini per a la presentació de proposicions es de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

 

Finalitza el 26 de desembre  de 2017.

 

pliego obras abierto Carrer Alatxa_firmado 

PROJECTE Ctra. C.Tarida