Exp. 95/17.- Projecte de urbanització del SUDO-01, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 30 novembre, 2017

Última modificació: 15 desembre, 2017


 

Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de les obres del “Projecte de urbanització del SUDO-01, Sant Agustí, TM Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 146 de 30 de novembre de 2017.

El termini per a la presentación de proposicions es de 26 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de la convocatoria en el BOIB.

Finalitza el 26 de desembre  de 2017.

 

pliego obras abierto Sudo 01_firmado
Projecte complet