Expt. 01/16: Aprovació del Plec de condicions administratives per a la contractació de les obres del Projecte de Renovació de la xarxa de transport i distribució dipòsits de Sant Josep i Puig Cardona, TM Sant Josep.

Data de publicació: 08.07.16

Publicació contracte xarxa transport

Data de publicació: 05.04.16

Anunci de rectificació d’error:

Publicació BOIB nº 43 de data 5 d’abril de 2016

Nou termini de quinze dies naturals a partir del següent de la publicació de la convocatoria al BOIB. Finalitza el 20 d’abril de 2016.

Data de publicació: 31.03.2016

Aprovació del Plec de condicions administratives per a la contractació de les obres del Projecte de Renovació de la xarxa de transport i distribució dipòsits de Sant Josep i Puig Cardona, TM Sant Josep.

BOIB núm. 41 de 31 de març de 2016. (Expt 01.16)

Plec clàusules administratives (Expt. 01.16)

Projecte

El termini per a la presentación de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci al BOIB, núm. 41 de 31 de marzo de 2016.

Acaba el 15 d’abril de 2016