Expt. 93/17. Contractació servei de manteniment de l’estació depuradora de Cala Vedella, TM Sant Josep de sa Talaia.

Data de publicació: 1 febrer, 2018


Aprovació de  l’expedient de contractació del “Servei de manteniment de l’estació depuradora de Cala Vedella de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia”.

BOIB núm. 15 de 1 de febrer de 2018.

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals a comptar a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Finalitza el 16 de febrer de 2018.

Plec clàusules administratives edar_firmado

PLIEGO TECNICO depuradora C.Vedella_firmado