Expt. 33/14.- Projecte d’execució col·lector sanejament cami d’Es Penyal, (Zona Urb. Pinos i Mar) a Sant Agustí, TM de Sant Josep de sa Talaia.

Data publicació 19 de gener de 2016

Publicació formalització contracte

Aprovació del Plec de condicions administratives per a la contractació de les obres del Projecte d’execució col·lector sanejament cami d’Es Penyal, (Zona Urb. Pinos i Mar) a Sant Agustí, TM de Sant Josep de sa Talaia.en sessió de 29.10.15.

BOIB núm. 164 de 07.11.2015 (Expt. 33-14)

Plec de clausules administratives (Expt. 33.14).

PE-Colector-Camí Des Penyal

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el BOIB núm. 164 de 07 de novembre de 2015.

Acaba el 23 de novembre de 2015.