Expt. 78/15.- Projecte clavegueram i pavimentació d’un tram del carrer Ourense i transversals a Sant Agustí, TM de Sant Josep de sa Talaia.

Data publicació: 13.01.16

Publicació formalització contracte exp. 78-15

Aprovació del Plec de condicions administratives per a la contractació de les obres del projecte de clavegueram i pavimentació d’un tram del carrer Ourense i transversals a Sant Agustí, TM de Sant Josep de sa Talaia, en sessió de 29.10.15.

BOIB núm. 164 de 07.11.2015 (Expt. 78-15).

Plec de clausules administratives (Expt. 78.15).

PROJECTE

08 MILLORA VALORADA. PLANTA XARXA D’AIGUA 1-2

08 MILLORA VALORADA. PLANTA XARXA D’AIGUA 2-2

SJO14050MEJ

El termini per a la presentació de proposicions es de 15 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci en el BOIB núm. 164 de 07 de novembre de 2015.

Acaba el 23 de novembre de 2015.