PRÒRROGA PER A LA TEMPORADA 2014 DE LES AUTORITZACIONES TEMPORALS DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

ACORD JGL prorroga platges 2014