Convocatòria de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que s’hagin realitzat dins l’any 2018

BASES BOIB CATALÀ

Extracte -subv. Cultura-18

El termini de presentació és de 20 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.