EXP. 44/14: CONVOCATÒRIA LICITACIÓ AUTORITZACIONS TEMPORALS EN LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA PER A LA TEMPORADA 2014.

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 87 de data 26 de juny de 2014, es publica la convocatoria licitació autoritzacions temporals en les platges del terme municipal de Sant Josep de sa Talaia per a la temporada 2014.

El termini per a la presentación de proposicions finalitza el 9 de juliol de 2014.

PLEC PLATGES 2014

file:///C:/Users/maruja/Downloads/11418.pdf