Aprovació de la llista definitiva d’adjudicataris d’autoritzacions estacionals de taxi segons el Pla d’actuació de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2022 i 2023

Data de publicació: 11 maig, 2022


Decret de la regidoria de transports