Ban Paralització Obres

Data de publicació: 31 maig, 2019


SOBRE PARALITZACIÓ D’OBRES PRIVADES DE CONSTRUCCIÓ DURANT L’ESTIU,

DES DE L’1 DE MAIG FINS AL 15 D’OCTUBRE

L’Ordenança municipal que regula la paralització de les obres de construcció que es realitzen en aquest municipi al llarg de la temporada d’estiu (publicada en el BOCAIB núm. 69, de 20 de maig de 1991), delimita el territori del municipi en tres zones d’acord amb la seva proximitat a les zones turístiques i que són les següents:

Zona A: Comprendrà aquella que es troba a 50 m. dels allotjaments hotelers i es prohibiran les obres catalogades de la següent manera:

  • Treballs molestos i d’estructures, des del dia 1 de maig fins al 15 d’octubre.
  • Treballs de tancament de façanes: des del dia 1 de maig fins a l’1 d’octubre.
  • Treballs d’interior: es prohibeixen tot tipus de treballs interiors que suposin la utilització de maquinària i altres que produeixin molèsties a l’exterior.

Zona B: Comprendrà aquella que es troba entre 51 i 300 m. dels allotjaments hotelers es prohibiran les obres catalogades de la següent manera:

  • Treballs molestos i d’estructures, des del dia 1 de maig fins al 15 d’octubre.
  • Treballs de tancament de façanes: des del dia 1 de juny fins a l’1 d’octubre.

Zona C: A la resta de llocs a partir de 300 m. dels allotjaments hotelers no es paralitzaran les obres pel fet de trobar-se fora de zona d’influència turística.

La qual cosa es publica perquè tothom en prengui coneixement i se’n faci el compliment.

Sant Josep de sa Talaia,  maig de 2019

Josep Marí Ribas

Alcalde de Sant Josep de sa Talaia