Convocatòria de concessió d’ajudes de 950,00 € cada una que poden servir de complement i promoció per als estudiants del municipi de Sant Josep de sa Talaia que cursin estudis universitaris o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2023-2024, a centres de fora de l’illa

Data de publicació: 19 desembre, 2023

Última modificació: 9 abril, 2024


Llista de sol·licituds que han d’esmenar defectes (09/04/2024)


BOIB

EXTRACTE BOIB


ANNEX I

ANNEX II (menor d’edat)

ANNEX II (major d’edat)

ANNEX III (menor d’edat)

ANNEX III (major d’edat)

ANNEX IV

FULL TRANSFERENCIA BANCÀRIA