Convocatòria de concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € cada una per a la compra de llibres de text o llibres de lectura obligatòria d’ESO o dispositius digitals individuals per a alumnat de primària i secundària empadronat en el municipi de Sant Josep de sa Talaia

Data de publicació: 21 desembre, 2020

Última modificació: 29 juny, 2021


 EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS VA DES DE L’11/01/21 FINS AL 19/02/21, AMBDÓS INCLUSIVAMENT 

Extracte BOIB

BOIB

Concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € per a la compra de llibres de text – ANEX I

Concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € per a la compra de llibres de text – ANEX II

Concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € per a la compra de llibres de text – ANEX III

Concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € per a la compra de llibres de text – ANEX IV

Concessió d’ajudes d’un màxim de 150,00 € per a la compra de llibres de text – ANEX V

Requeriment esmena defectes de les sol·licituds (31/05/2021)

Nomenament membres òrgan col·legiat (15/06/2021)

Proposta de resolució provisional (29/06/2021)